Tam tự kinh

Nhân chi sơ Tính bổn thiện
Tính tương cận Tập tương viễn
Cẩu bất giáo Tính nãi thiên
Giáo chi đạo Quí dĩ chuyên
Tích Mạnh mẫu Trạch lân xử
Tử bất học Đoạn cơ trữ
Đậu Yên sơn Hữu nghĩa phương
Giáo ngũ tử Danh câu dương
Dưỡng bất giáo Phụ chi quá
Giáo bất nghiêm Sư chi đọa
Tử bất học Phi sở nghi
Ấu bất học Lão hà vi
Ngọc bất trác Bất thành khí
Nhân bất học Bất tri lý
Vi nhơn tử Đương thiếu thì
Thân sư hữu Tập lễ nghi
Hương cửu linh Năng ôn tịch
Hiếu ư thân Sở đương thức
Dong tứ tuế Năng nhượng lê
Đễ ư trưởng Nghi tiên tri
Thủ hiếu đễ Thứ kiến văn
Tri mỗ số Thức mỗ danh
Nhứt nhi thập Thập nhi bá
Bá nhi thiên Thiên nhi vạn
Tam tài giả Thiên Địa Nhân
Tam quang giả Nhật nguyệt tinh
Tam cương giả Quân thần nghĩa
Phụ tử thân Phu phụ thuận
Viết xuân hạ Viết thu đông
Thử tứ thì Vận bất cùng
Viết Nam Bắc Viết Tây Đông
Thử tứ phương Ứng hồ trung
Viết Thủy Hỏa Mộc Kim Thổ
Thử ngũ hành Bổn hồ số
Viết Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín
Thử ngũ thường Bất dong vặn
Đạo lương thúc Mạch thử tắc
Thử lục cốc Nhơn sở thực
Mã ngưu dương Kê khuyển thỉ
Thử lục súc Nhơn sở tự
Viết hỷ nộ Viết ai cụ
Ái ố dục Thất tình cụ
Bào thổ cách Mộc thạch câm
Dữ ty trúc Nãi bát âm
Cao tằng tổ Phụ nhi thân
Thân nhi tử Tử nhi tôn
Tự tử tôn Chí tằng huyền
Nãi cửu tộc Nhơn chi luân
Phụ tử ân Phu phụ tùng
Huynh tắc hữu Đệ tắc cung
Trưởng ấu tự Hữu dữ bằng
Quân tắc kính Thần tắc trung
Thử thập nghĩa Nhơn sở đồng
Phàm huấn mông Tu giảng cứu
Tường huấn hỗ Minh cú đậu
Vi học giả Tất hữu sơ
Tự Tiêu học Chí Tứ thơ
Luậnngữ giả Nhị thập thiên
Quần đệ tử Ký thiện ngôn
Mạnh tử giả Thất thiên chỉ
Giảng đạo đức Thuyết nhân nghĩa
Tác Trung dung Nãi Khổng Cấp
Trung bất thiên Dung bất dịch
Tác Đại học Nãi Tăng tử
Tự tu tề Chí bình trị
Hiếu Kinh thông Tứ thơ thục
Như Lục Kinh Thủy khả độc
Thi Thơ Dịch Lễ Xuân thu
Hiệu Lục Kinh Đương giảng cầu
Hữu Liên sơn Hữu Qui tàng
Hữu Châu dịch Tam Dịch tường
Hữu Điển Mô Hữu Huấn Cáo
Hữu Thệ Mệnh Thơ chi áo
Ngã Cơ công Tác Châu lễ
Trứ lục điển Tồn trị thể
Đại tiểu Đái Chú Lễ ký
Thuật Thánh ngôn Lễ nhạc bị
Viết Quốc Phong Viết Nhã Tụng
Hiệu tứ thi Đương vịnh phúng
Thi ký vong Xuân thu tác
Ngụ bao biếm Biệt thiện ác
Tam truyện giả Hữu Công dương
Hữu Tả thị Hữu Cốc lương
Kinh ký minh Phương độc tử
Toát kỳ yếu Ký kỳ sự
Ngũ tử giả Hữu Tuân Dương
Văn Trung tử Cập Lão Trang
Kinh tử thông Độc chư sử
Khảo thế hệ Tri chung thủy
Tự Hy Nông Chí Hoàng đế
Hiệu Tam Hoàng Cư thượng thế
Đường Hữu Ngu Hiệu Nhị Đế
Tương ấp tốn Xưng thịnh thế
Hạ hữu Vũ Thương hữu Thang
Châu Văn Võ Xưng Tam Vương
Hạ truyền tử Gia thiên hạ
Tứ bá tải Thiên Hạ xã
Thương phạt Hạ Quốc hiệu Thương
Lục bá tải Chí Trụ vong
Châu Võ vương Thủy tru Trụ
Bát bá tải Tối trường cửu
Châu triệt Đông Vương cương trụy
Sính can qua Thượng du thuyết
Thủy Xuân thu Chung Chiến quốc
Ngũ bá cường Thất hùng xuất
Doanh Tần thị Thủy kiêm tính
Truyền nhị thế Sở Hán tranh
Cao tổ hưng Hán nghiệp kiến
Chí Hiếu Bình Vương Mãng soán
Quang Võ hưng Vi Đông Hán
Tứ bá niên Chung ư Hiến
Thục Ngụy Ngô Tranh Hán đỉnh
Hiệu Tam quốc Ngật lưỡng Tấn
Tống Tề kế Lương Trần thừa
Vi Nam triều Đô Kim lăng
Bắc Nguyên Ngụy Phân Đông Tây
Vũ văn Châu Dữ Cao Tề
Đãi chí Tùy Nhứt thổ vũ
Bất tái truyền Thất thống tự
Đường Cao tổ Khởi nghĩa sư
Trừ Tùy loạn Sáng quốc cơ
Nhị thập truyền Tam bá tải
Lương diệt chi Quốc nãi cải
Lương Đường Tấn Cập Hán Châu
Xưng Ngũ đại Giai hữu do
ViêmTống hưng Thọ Châu thiện
Thập bát truyền Nam Bắc hỗn
Liêu dữ Kim Giai xưng đế
Nguyên diệt Kim Tuyệt Tống thế
Lỵ Trungquốc Kiêm Nhung Địch
Cửu thập niên Quốc tộ phế
Thái tổ hưng Quốc Đại Minh
Hiệu Hồng võ Đô Kim lăng
Đãi Thành tổ Thiên Yên kinh
Thập thất thế Chí Sùng trinh
Quyền yêm tứ Khấu như lâm
Chí Lý Sấm Thần khí phần
Ưng cảnh mệnh Thanh Thái tổ
Tĩnh tứ phương Khắc đại định
Chấp nhứt sử Tuyền tại ty
Tái trị loạn Tri hưng suy
Độc sử giả Khảo thật lục
Thông cổ kim Nhược thân mục
Khẩu nhi tụng Tâm nhi suy
Triêu ư ty Tịch ư ty
Tích Trọng Ni Sư Hạng Thác
Cổ Thánh hiền Thượng cần học
Triệu Trung lịnh Độc Lỗ Luận
Bỉ ký sĩ Học thả cần
Phi bồ biên Tước trúc giản
Bỉ vô thơ Thả tri miễn
Đầu huyền lương Chùy thích cổ
Bỉ bất giáo Tự cần khổ
Như nang huỳnh Như ánh tuyết
Gia tuy bần Học bất chuyết
Như phụ tân Như quải dác
Thân tuy lao Do khổ học
Tô Lão Tuyền Nhị thập thất
Thủy phát phẫn Độc thơ tịch
Bỉ ký lão Do hối trì
Nhĩ tiểu sanh Nghi tảo ty
Nhược Lương Hạo Bát thập nhị
Đối Đại đình Khôi đa sĩ
Bỉ vãn thành Chúng xưng dị
Nhĩ tiểu sanh Nghi lập chí
Oanh bát tuế Năng vịnh thi
Bí thất tuế Năng phú kỳ
Bỉ dĩnh ngộ Nhơn xưng kỳ
Nhĩ ấu học Đương hiệu chi
Thái Văn Cơ Năng biện cầm
Tạ Đạo Uẩn Năng vịnh ngâm
Bỉ nữ tử Thả thông minh
Nhĩ nam tử Đương thiếu thành
Đường Lưu Án Phương thất tuế
Cử Thần đồng Tác Chánh tự
Bỉ tuy ấu Thân dĩ sĩ
Nhĩ ấu học Miễn nhi trí
Hữu vi giả Diệc nhược thị
Khuyển thủ dạ Kê tư thần
Cẩu bất học Hạt vi nhơn
Tàm thổ ty Phong nhưỡng mật
Nhơn bất học Bất như vật
Ấu nhi học Tráng nhi hành
Thượng trí quân Hạ trạch dân
Dương thinh danh Hiển phụ mẫu
Quang ư tiền Thùy ư hậu
Nhơn di tử Kim mãn doanh
Ngã giáo tử Duy nhứt kinh
Cần hữu công Hý vô ích
Giái chi tai Nghi miễn lực

Advertisements

Về Thành
Tiến lên phía trước!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: