Nguồn gốc chia rẽ của đạo Islam

Cái chết của nhà tiên tri Mohammed, người sáng lập ra đạo Islam, khiến cộng đồng người theo tôn giáo này bắt đầu chia thành hai dòng Sunni và Shiite dựa theo cách họ chọn người lãnh đạo mới.
Đọc tiếp…

Advertisements

Hai nhánh chính của đạo Islam

Đạo Islam là tôn giáo độc thần, thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với số tín đồ hiện nay là 1,57 tỷ người, chiếm 23% dân số thế giới.
Đọc tiếp…

Ba nhánh của đạo Cơ Đốc

Kitô giáo (hay Cơ đốc giáo theo tiếng Hán-Việt) đã tồn tại và phát triển được hơn 2000 năm. Đây là tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 2,1 tỉ tín đồ, chiếm khoảng 34% dân số thế giới.
Đọc tiếp…

Ba nhánh của đạo Phật

Đạo phật được Như Lai phật tổ (Thích-ca Mâu-ni, hay Tất-đạt-đa Cồ-đàm) sáng lập khoảng thế kỉ thứ 5 trước công nguyên. Đến nay đã được hơn 2500 năm tồn tại. Từ vùng núi Ấn Độ, đạo phật lan truyền ra nhiều nơi trên thế giới.
Đọc tiếp…