Nguồn gốc chia rẽ của đạo Islam

Islam theo tiếng Arab nghĩa là vâng mệnh, quy phục… Phiên âm “đạo Hồi” hay “Hồi giáo” là cách người Việt Nam gọi sai theo cách gọi của người Trung Quốc xưa. Theo đó, ngày xưa người Trung Quốc dùng từ “Hồi Hồi” để gọi chung cho các dân tộc ở vùng phía tây của họ, bất cứ là dân tộc gì và theo tôn giáo nào. Vậy nên từ “Hồi Hồi” hay “đạo Hồi” và “Hồi giáo” không phải là dịch từ nghĩa của từ Islam.
Đọc tiếp…

Advertisements

Hai nhánh chính của đạo Islam

Đạo Islam là tôn giáo độc thần, thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Kitô giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với số tín đồ hiện nay là 1,57 tỷ người, chiếm 23% dân số thế giới.
Đọc tiếp…

Ba nhánh của đạo Cơ Đốc

Kitô giáo (hay Cơ đốc giáo theo tiếng Hán-Việt) đã tồn tại và phát triển được hơn 2000 năm. Đây là tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 2,1 tỉ tín đồ, chiếm khoảng 34% dân số thế giới.
Đọc tiếp…

Ba nhánh của đạo Phật

Đạo phật được Như Lai phật tổ (Thích-ca Mâu-ni, hay Tất-đạt-đa Cồ-đàm) sáng lập khoảng thế kỉ thứ 5 trước công nguyên. Đến nay đã được hơn 2500 năm tồn tại. Từ vùng núi Ấn Độ, đạo phật lan truyền ra nhiều nơi trên thế giới.
Đọc tiếp…