​Huy chương vàng quốc tế và số phận quốc gia

Báo chí đưa tin gần đây nhiều học sinh Việt Nam đạt được huy chương vàng quốc tế – trong các môn khoa học tự nhiên. Đây là điều đáng mừng, vì điều này chứng minh rằng sức học của học sinh Việt Nam không thua kém, thậm chí hơn học sinh của nhiều nước trên thế giới.
Đọc tiếp…

Advertisements