Ám ảnh chiều cao

Việt Nam nằm trong nhóm những nước người dân lùn nhất thế giới. Đây là nỗi buồn, xấu hổ và là nỗi ám ảnh của biết bao người Việt Nam. Cỏ vẻ như ở châu Á có một ngầm định là: lùn về cơ thể gắn liền với lùn về thu nhập (GDP) và lùn về dân trí. Điều này chưa hẳn đúng, nhưng tấm gương là đất nước Nhật Bản cứ ám ảnh người Việt Nam.
Đọc tiếp…

Advertisements