Có phải vật chất tối tạo nên vũ trụ?

Vật chất tối đầu tiên va chạm vào nhau và sau đó tới các nguyên tử bình thường, các hạt neutron và proton, và cứ thế, chúng va vào nhau cùng với các thiên hà nguyên thủy vật chất tối, sau đó dẫn tới hình thành nhiều thiên hà của chúng ta.
Đọc tiếp…

Advertisements