Đã hết thời cạnh tranh bằng giá

Bill Gates thừa nhận, một câu hỏi của Warren Buffett với ông đã giúp cho tập đoàn phần mềm Microsoft trở thành gã khổng lồ của nền kinh tế thế giới. Câu hỏi đó là: thế mạnh cạnh tranh của các anh là gì? Theo tôi, bản chất của câu hỏi này là: các anh đóng góp được gì cho xã hội: tài năng hay sự cần cù, công sức hay chất xám?
Đọc tiếp…

Advertisements