Về bản chất ông Bùi Hiền đề xuất thay đổi gì?

Nhiều người trong chúng ta chưa thực sự hiểu ngôn ngữ tiếng Việt, chưa hiểu thực sự tiếng Việt về mặt “tiếng nói” (âm) khác với tiếng Việt về mặt “chữ viết” thế nào – chưa nói đến hiểu bản chất đề xuất của ông Bùi Hiền – nhưng mà cứ đưa ra ý kiến nhận xét, đưa lên đặt xuống, “ném đá” và phản biện ầm ầm…
Đọc tiếp…

Advertisements