Điều gì là quan trọng nhất?

Tiêu đề bài viết là một câu hỏi thật chung chung! Quan trọng với ai? Phải xác định rõ đối tượng cụ thể thì mới trả lời đúng cho câu hỏi được. Cứ cho là một quốc gia đi thì thế nào? Lãnh tụ gần đây nhất của đa số người Việt Nam nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Đọc tiếp…

Advertisements