Góc khuất của mỗi người

Trong cuộc đời mỗi người đều có những góc khuất. Đó là nơi họ chứa những gì muốn che giấu, và thường không phải là những thứ tốt đẹp. Đây cũng là một điều tương đối bình thường. Tất nhiên ngược lại là góc tỏ, đó là những thứ người ta rất tự hào.
Đọc tiếp…

Advertisements