Kết hôn và ly hôn ở Việt Nam

Tôi nghe nói tỉ lệ ly hôn ở Mỹ là 50%, tức là cứ 10 cặp kết hôn thì một nửa trong số đó ly hôn. Tôi cũng nghe trong một chương trình tấu hài của Mỹ, anh chàng diễn viên hài tếu táo rằng: “nếu tỉ lệ đó mà chuyển sang nhảy dù, thì ai còn dám nhảy nữa?”
Đọc tiếp…

Advertisements