Kết quả của “Chiến dịch vỉa hè”

“Chiến dịch vỉa hè” quyết liệt mới đây mà đi đầu là ông Đoàn Ngọc Hải đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, vì sẽ thu được nhiều kết quả tích cực. Nhưng nay mới thấy làm mạnh, rồi đồng bộ từ bắc vào nam, đúng hơn là từ nam ra bắc, không biết đợt này có cho kết quả tích cực. Sở dĩ phải đặt ra câu hỏi đó là vì từ trước đến nay chúng ta cũng làm nhưng chả đi đến đâu, vì chỉ làm như “bắt có bỏ đĩa”.
Đọc tiếp…

Advertisements