Kỳ nhân dị sĩ là gì?

Các giá trị học thuật trên đời chia làm hai loại: chính tông và phi chính tông. Chính tông là những người được học hành bài bản trong các trường lớp, được cấp bằng và được xã hội công nhận. Phi chính tông là những tự học, tự nghiên cứu nên đôi khi họ tạo ra những giá trị học thuật rất lạ.
Đọc tiếp…

Advertisements