Lãnh tụ khác nguyên thủ ở chỗ nào?

Hàng ngày, trong giao tiếp hay viết văn đôi khi chúng ta cần dùng đến từ “lãnh tụ” và từ “nguyên thủ”. Hai từ này đại khái hiểu là chỉ những người đứng đầu nhà nước, quốc gia… Vậy nghĩa của chúng là gì, giống và khác nhau như thế nào, khi nào thì ta dùng từ “lãnh tụ” và khi nào thì ta dùng từ “nguyên thủ”, thiết nghĩ một lần ta nên làm rõ ra cho nhất quán.
Đọc tiếp…

Advertisements