Lãnh tụ khác nguyên thủ ở chỗ nào?

Hàng ngày, khi nói va viết chúng ta vẫn dùng đến hai từ “lãnh tụ” và “nguyên thủ”. Hai từ này đại khái chỉ những người đứng đầu nhà nước, quốc gia… Nhưng nghĩa của chúng giống và khác nhau như thế nào, khi nào thì ta dùng từ “lãnh tụ” và khi nào thì ta dùng từ “nguyên thủ”, chung ta thử tìm hiểu dưới đây.
Đọc tiếp…

Advertisements