Nghĩa của từ giá trị

“Giá trị” là một từ xưa nay vẫn được dùng nhiều trong cuộc sống, nhưng gần đây giới hàn lâm mang nó vào các sản phẩm của mình, rồi thêm vào nghĩa của nó một số nội hàm khó hiểu, làm mọi người bối rối khi tiếp cận với tri thức hàn lâm. Thiết nghĩ một lần ta nên làm rõ nghĩa từ này, để các thông điệp của giới hàn lâm trở nên dễ hiểu.
Đọc tiếp…

Advertisements