Nghĩa của từ giá trị

“Giá trị” là một từ xưa nay vẫn được dùng nhiều trong cuộc sống, nhưng gần đây giới hàn lâm mượn từ này của xã hội, mang vào giới của mình rồi thêm vào nghĩa của nó một số nội hàm khó hiểu làm mọi người bối rối khi tiếp cận với tri thức hàn lâm, đôi khi họ không hiểu những gì giới hàn lâm truyền tải.
Đọc tiếp…

Advertisements