Phát hiện 7 hành tinh giống trái đất

Các nhà khoa học NASA (Mỹ) tìm thấy một hệ mặt trời mới với 7 hành tinh cách trái đất gần 40 năm ánh sáng. Trong hệ này có 3 hành tinh mà các điều kiện cho sự sống giống trái đất nhất tính từ trước đến nay. Họ hy vọng ở đó có thể tồn tại sự sống.
Đọc tiếp…

Advertisements