Quốc hội cho phép xử lý nợ xấu

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, quốc hội vừa thông qua một nghị quyết về xử lý nợ xấu. Đây là một bước đi được xem là có thể giúp khơi thông điểm nghẽn nợ xấu cho nền kinh tế, tạo đà cho đất nước phát triển.
Đọc tiếp…

Advertisements