Tỉ suất lãi là gì?

Tỉ suất lãi là một trong những thông số quan trọng của nền kinh tế. Tỉ suất lãi cho biết hiệu quả của đồng vốn đầu tư, một góc độ mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua khi quyết định đầu tư vào một ngành nghề nào đó. Tỉ suất lãi phụ thuộc vào lĩnh vực, tính độc quyền và giá trị thương hiệu.
Đọc tiếp…