Trụ cột thứ tư: “Học để chung sống”

Không phải tự dưng Tổ chức Văn hóa Giáo dục Khoa học Liên hiệp quốc – Unesco – lấy mục tiêu “Học để chung sống” là trụ cột thứ tư và cũng là cuối cùng trong bốn trụ cột của triết lý giáo dục của mình. Quá trình phát triển nhận thức là quá trình lược bớt đi những thứ rườm rà. Bởi chân lý đơn giản, nhưng nhận ra chân lý không đơn giản.
Đọc tiếp…

Advertisements