Ưu nhược điểm của chữ Quốc Ngữ

Chữ Quốc Ngữ là loại chữ mà tác giả của nó phân tích các tiếng nói của người Việt ra thành các âm vị (đơn vị âm thanh), rồi dùng các chữ cái Latin làm ký hiệu cho các âm vị phân tích được. Ví dụ: âm “hoa” nói ra miệng được phân tích thành “hờ oa hoa”, âm hoa có hai âm vị là “hờ” và “oa”, cuối cùng được từ “hoa” trên giấy – để mô tả âm “hoa” ta nói ra miệng.
Đọc tiếp…

Advertisements