Về chương trình hài Táo Quân

Chẳng hiểu tại sao, chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của cộng sản vô thần, với sự kiểm duyệt gắt gao truyền thông, thông tin của nước ta lại bỏ qua chương trình hài Táo Quân hàng năm – vốn chuyên đả kích, bêu xấu chính phủ và các bộ trưởng.
Đọc tiếp…

Advertisements